Ga naar de inhoud.

Actueel

De Groenen is de oudste milieuvriendelijke partij van Nederland. Wij doen mee in samenwerking met de Piratenpartij en Code Oranje. Wij staan voor biodiversiteit en klimaatbescherming. Een stabiel ecosysteem is beter voor mens, dier en milieu.

Op ons initiatief heeft ons Waterschap zich als eerste uitgesproken tegen TTIP, waarmee waterzuivering onomkeerbaar geprivatiseerd zou kunnen worden.

Bedrijven hebben nu te veel invloed op beleid. Wij willen bewoners meer invloed geven en willen een eerlijker belastingstelsel, waarin vervuilende bedrijven een eerlijke bijdrage leveren.

Informatiebeveiliging moet meer prioriteit krijgen. Bruggen en dijken mogen niet via internet bedienbaar zijn, vanwege risico op hacks.

Stem De Groenen, voor vergroening en meer burgerzeggenschap.

Onze poster voor de waterschapsverkiezingen:

Onze kandidaten:

1. Ronald Schönberger

Ronald Schönberger (58) woont in de Spaarndammerbuurt in Amsterdam-West en is vier jaar fractievoorzitter voor De Groenen in stadsdeel West in Amsterdam geweest. Hij is sinds 2002 actief in de Amsterdamse politiek o.a. als raadslid in Westerpark. Nu is hij ingezetene van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi & Vecht en hij heeft er samen met anderen voor gezorgd dat Waterschap Amstel, Gooi &Vecht het eerste Waterschap in Nederland is dat zich tegen TTIP (Transatlantic Trade & Investment Partnership) heeft uitgesproken! Ronald is een ‘selfmade-man’, een autodidact, die zijn leven lang met initiatieven van onderop bezig is geweest. Zo was hij ook één van de initiatiefnemers en bestuurders van het Noppes ruilhandel systeem en zat hij in het bestuur van opbouwwerk Westerpark. Daarnaast organiseerde hij heel wat ‘rollerskateparties’in de Graansilo waar op mooie avonden meer dan honderd mensen rondreden en dansten. Ronald is ook betrokken geweest bij een aantal kraakacties om historische panden te behouden (of mensen zonder huis onderdak te geven). Geen academicus (overigens wel de middelbare detailhandelsschool gedaan), maar meer een man van de praktijk.

2. Matthijs Pontier

Matthijs Pontier (33) studeerde Kunstmatige Intelligentie en (Cognitieve) Psychologie. Als wetenschapper werkte hij aan emotionele intelligentie en ‘ethisch besef’ voor computers en robots en vertaalde hij ingewikkelde onderwerpen naar een breed publiek. Hij is actief in de Amsterdamse en landelijke Piratenpartij en in het bestuur van de stichting ‘Meer Democratie’. Daarnaast geeft hij presentaties en schrijft artikelen over o.a. ethiek, technologie, sociale media, politiek en drugsbeleid. Verder neemt hij deel aan verschillende organisaties die streven naar verbetering van burgerlijke vrijheden, mensenrechten en eerlijke handel. Sinds 2015 is Matthijs duo-lid in het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, als resultaat van de al bestaande samenwerking met De Groenen. Hij is medeoprichter van Idea Synergy, een bedrijf dat co-creatie faciliteert met behulp van digitale mediaplatformen, gebaseerd op 10 jaar innovatie in ‘e-democracy’ en het opbouwen van vertrouwen tussen burgers en overheden. Matthijs maakt zich al jaren sterk voor inwoners om een grotere stem in het democratische proces te krijgen en De Groenen biedt bij de Waterschapsverkiezingen dat perspectief! Matthijs woont in Amsterdam

3. van Rijn M.P. (Mirjam) (v) Amsterdam
4. Oostveen C. (Charlotte) (v) Amsterdam Zuidoost
5. Haddouch K. (Kamal) (m) Hilversum
6. Feitsma T. (Tjerk) (m) Amstelveen
7. Werner-Wafelman L.S. (Leontien) (v) Amsterdam
8. de Jong J.T. (Joran) (m) Uithoorn
9. Vrielink-Ferwerda T.E. (Tamara) (v) Amsterdam
10. Berendsen P. (Paul) (m) Amsterdam
11. Zikking A.P.A. (Angela) (v) Amsterdam
12. el Hajoui N. (Nabille) (m) Amsterdam
13. Schadee A.L. (Janneke) (v) Amsterdam

14. Rijndert Doting

Rijndert Doting (61), studeerde rechten aan de vrije universiteit en is sinds 2013 lid van De Groenen. In die jaren heeft hij de partij De Groenen goed leren kennen. Een eigenzinnig gezelschap met het hart op de goede plaats. Veel partijen hebben ingezien dat zetelgroei voornamelijk wordt bewerkstelligd door populaire onderwerpen op de agenda te zetten Deze schijnbetrokkenheid is in hoge mate ergerlijk voor hen die zich al jaren voor een beter milieu inzetten ook toen dat nog geen electoraal voordeel opleverde. Uit allerlei onderzoeken is gebleken dat ongeveer 9% van het electoraat bewust kiest voor een partij die milieudoelstellingen nastreeft. Partijen als Groen links en D66 hebben slechts belangstelling voor het milieu wanneer de nieuwe verkiezingen weer in zicht zijn. Wij zijn een kleine partij met duidelijke standpunten. Dat willen wij ook blijven. Dat maakt ons herkenbaar voor de kiezer. Stem dus Rijndert Doting, De Groenen no. 14.

15. Rui Silva

15. Rui Silva

Rui Silva (47) is afkomstig uit Portugal, autodidact en dichter. Rui woont en werkt in Amsterdam, is vader en betrokken burger. Hij staat voor behoud van natuur en milieu.

16. Werkman H. (Hero) (m) Hilversum
17. Ben-David A. (Aharon) (m) Amsterdam

18. Tom Bakkers

Tom Bakkers (59) heeft beeldende kunst gestudeerd en woont sinds zijn studietijd in Amsterdam. Hij werd een aantal jaren geleden door De Groenen gevraagd hun website te vernieuwen en besloot na het lezen van het partijprogramma lid te worden. Tom is vader en houdt zich in zijn buurt bezig met het organiseren en ondersteunen van culturele activiteiten.

19. van Geffen C. (Christa) (v) Amsterdam
20. van Hagen T.G.H. (Theo) (m) Amsterdam
21. Matenko R.W.E. (Ryszard) (m) Amsterdam

22. Rakesh Mijling

Rakesh Mijling (41), woont in Centrum Amsterdam en is sinds 2000 afgestudeerd aan de Hoge School voor de Kunsten, Hilversum. Sindsdien werkt hij als freelance filmmaker en verzorgt video werkzaamheden voor oa Greenpeace en andere NGO’s die zich inzetten voor een betere wereld. Hij is zeer actief in de bewustzijn’s wereld als DJ, VJ, evenementen en festivals door heel Nederland. Zijn grootste drijfveer is het samenbrengen van mensen, het stimuleren van liefdevol contact en innerlijke bewustwording. Een gezonde leefomgeving is daarbij cruciaal en hij zet zich daarvoor met veel enthousiasme in. Hij is oprichter van de bedrijven: Art of Loving, Loving Events, Conscious Events en bestuurslid OpenUP Festival.

Op www.mijnstem.nl kunt u uw mening toetsen aan de standpunten van De Groenen.

Gras 77, januari 2019  

Agenda en stukken voor het 73e partijcongres van 19 januari. Profiel lijsttrekker Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Amendementen over landbouw, biodiversiteit en biotechnologie.

Kernenergie bespreekbaar voor De Groenen

Het congres heeft 1 december 2018 kernenergie als optie opgenomen in het Partijprogramma. Voorwaarde van een vergunning is een bestemming binnen Nederland voor de opslag van al het radioactieve afval over de gehele levensduur van de centrale inclusief het afval bij de ontmanteling.

Gras 76, november 2018  

Agenda en stukken voor het 72e partijcongres van 1 december. Begroting 2019. Amendementen over kernenergie en zomertijd.

In memoriam Marten Bierman

Amsterdam, 5 september 1939 – 27 augustus 2018

Bron: Fotobureau Dijkstra

Marten Bierman was in december 1983 één van de oprichters van De Groenen. Hij was lijsttrekker van de Federatieve Groenen bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1986. Bij de Eerste Kamerverkiezingen van 1995 vertegenwoordige Marten De Groenen op een gezamenlijke lijst met provinciale partijen. Met voorkeursstemmen kozen de Statenleden voor Marten in de Eerste Kamer. Het 21e congres van 6 maart 1999 adviseerde de Statenleden van De Groenen in Noord-Holland en Gelderland om voor een tweede termijn op Marten stemmen. Van 1999-2003 vormde Marten de Onafhankelijke SenaatsFractie (OSF). Zijn betrokkenheid bij De Groenen lag niet goed bij de OSF. Marten zegde zijn lidmaatschap op in 2001. Hij was vervolgens bij verschillende politieke partijen actief: Leefbaar Nederland, Ouderen Partij Zandvoort, Red Amsterdam en ikkiesvooreerlijk.eu.

Privacy protocol De Groenen

Het partijbestuur heeft 22 mei 2018 het Privacy protocol van de vereniging vastgesteld. Het congres van 1 september 2018 heeft het protocol opgenomen als artikel 10 van het huishoudelijk reglement.

Heeft u misschien vragen of suggesties?

Meteen lid worden?

Tweets