Ga naar de inhoud.

partijprogramma


Het 90e congres van 6 april 2024 heeft het verkiezingsprogramma vastgesteld:

verkiezingsprogramma 2024Bronnen in voetnoten


1. Ecology and Society - Planetary boundaries - Exploring the safe operating space for humanity

2. Science - Planetary boundaries - Guiding human development on a changing planet

3. EST - Outside the safe operating space of the planetary boundary for novel entities

4. Natural liquid nitrogen fertilizer

5. UNEP Emissions Gap Report 2023

6. Nature - Lenton e.a. - Climate tipping points - too risky to bet against

7. Zes Graden

8. Fossil Fuel Treaty

9. Plant Based Treaty

10. Ecological Research Network e.a. - Deltaplan Biodiversiteitsherstel

11. Europese gezondheidsunie

12. Contourennota box 3 - heffing op basis van werkelijk rendement

13. Wet algemene bepalingen

14. Motie Taverne c.s. over de rechtsprekende taak van de Raad van State

15. Tweede Kamer - Stemmingen Afschaffing kieskringen

16. Nationale ombudsman - Verantwoord politiegeweld

17. OSCE - Istanbul Document 1999

18. F. Albanese - Human rights in the occupied Palestinian territories


Archief partijprogramma's


Partijprogramma 2023

Partijprogramma 2022

Verkiezingsprogramma 2021

Partijprogramma 2020

Europees verkiezingsprogramma 2019

Partijprogramma 2018

Partijprogramma 2017

Partijprogramma 2016

Partijprogramma 2015

Verkiezingsprogramma 2014

Partijprogramma 2013

Verkiezingsprogramma 2012

Partijprogramma 2011

Verkiezingsprogramma 2010

Verkiezingsprogramma 2009

Partijprogramma 2004

Partijprogramma 2003

Partijprogramma 2002

Verkiezingsprogramma 1998

Verkiezingsprogramma 1994

Verkiezingsprogramma 1989

Heeft u vragen of suggesties?

Lid worden?


Onze Groene Partner: