Ga naar de inhoud.

Verkiezingsprogramma


Het 88e congres van 12 augustus 2023 heeft het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezing van 22 november vastgesteld:

Verkiezingsprogramma 2023



Bronnen in voetnoten


1. Ecology and Society - Planetary boundaries - Exploring the safe operating space for humanity


2. Science - Planetary boundaries - Guiding human development on a changing planet


3. EST - Outside the safe operating space of the planetary boundary for novel entities


4. UNEP Emissions Gap Report 2022


5. Nature - Lenton e.a. - Climate tipping points - too risky to bet against


6. Zes Graden


7. Fossil Fuel Treaty


8. Plant Based Treaty


9. Ecological Research Network e.a. - Deltaplan Biodiversiteitsherstel


10. Europese gezondheidsunie


11. Contourennota box 3 - heffing op basis van werkelijk rendement


12. Wet algemene bepalingen

13. Motie Taverne c.s. over de rechtsprekende taak van de Raad van State

14. Tweede Kamer - Stemmingen Afschaffing kieskringen

15. Nationale ombudsman - Verantwoord politiegeweld

16. OSCE - Istanbul Document 1999


Archief partijprogramma's


Partijprogramma 2022

Verkiezingsprogramma 2021

Partijprogramma 2020

Europees verkiezingsprogramma 2019

Partijprogramma 2018

Partijprogramma 2017

Partijprogramma 2016

Partijprogramma 2015

Verkiezingsprogramma 2014

Partijprogramma 2013

Verkiezingsprogramma 2012

Partijprogramma 2011

Verkiezingsprogramma 2010

Verkiezingsprogramma 2009

Partijprogramma 2004

Partijprogramma 2003

Partijprogramma 2002

Verkiezingsprogramma 1998

Verkiezingsprogramma 1994

Verkiezingsprogramma 1989

Heeft u vragen of suggesties?

Lid worden?


Onze Groene Partner: