Ga naar de inhoud.

Verkiezing Europees Parlement
6 juni 2024

In Nederland, Bonaire, St. Eustatius en Saba hebben 23.800 kiezers (0,4%) op de gezamenlijke lijst van de Piratenpartij en De Groenen gestemd. Dat zijn er meer dan twee keer zoveel als bij de Tweede Kamerverkiezing en ook meer dan samen op onze aparte lijsten bij de Europese verkiezing van 2019. We zijn daar heel blij mee!

Tweede Kamerverkiezing 22 november 2023

In Nederland, Bonaire, St. Eustatius en Saba hebben 9.117 kiezers (0,09%) op de gezamenlijke lijst van de Piratenpartij en De Groenen gestemd. Daar zijn we heel blij mee!

De Groenen pakt klimaatcrisis aan

Het congres van De Groenen heeft het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamer vastgesteld. Hierin zijn amendementen aangenomen om de klimaatcrisis aan te pakken. In het hoofdstuk Brandstof, veeteelt en klimaat volgen we in de nieuwe paragraaf Bedrijven verplicht klimaatneutraal de voorstellen van Milieudefensie en lopen we vooruit op een Europese richtlijn. We komen in Stop fossiele subsidie tegemoet aan de wensen van Extinction Rebellion.

De Groenen houdt één zetel in waterschap Amstel, Gooi en Vecht

De Groenen heeft bij de waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 één zetel gehaald in Amstel, Gooi en Vecht. In De Stichtse Rijnlanden en Hollands Noorderkwartier haalden we de kiesdrempel niet.

In deze drie waterschappen hebben 33.455 kiezers op De Groenen gestemd.

Ingrijpende maatregelen tegen klimaatcrisis

De Groenen kiest voor ingrijpende maatregelen om de in ernst toenemende klimaatcrisis te keren. De mensheid bevindt zich in een noodsituatie. De mensheid heeft de afgelopen 150 jaar haar natuurlijke omgeving dusdanig uitgebuit dat inmiddels het voortbestaan van onze beschaving onzeker is.

Zoals het er nu voorstaat stevent de mensheid volgens de wetenschap af op een catastrofe. Door uitstoot van koolstof (in de vorm van de broeikasgassen koolzuur en methaan) stijgt de temperatuur deze eeuw 2,9 graden (UNEP - Emissions Gap Report 2023). Door het optreden van kantelpunten: natuurlijke processen zoals het dooien van ijskappen en permafrost (bevroren grond) en woestijnvorming komt daar nog 1 á 2 graden bij (Nature - Lenton e.a. - Climate tipping points - too risky to bet against). Dit leidt er toe dat grote gebieden op aarde onleefbaar worden (Mark Lynas, Six Degrees of Climate Emergency).

De tijd voor een geleidelijke overgang naar een koolstofvrije economie is verstreken. Gezien de ernst van de problemen en de omvang, het gaat alle landen aan, zou de Veiligheidsraad de leiding moeten nemen en de internationale handel in koolstofhoudende brandstof moeten verbieden met een beperkte ontheffing in geval van humanitaire nood. De Groenen neemt haar verantwoordelijkheid om de opwarming van de aarde te beperken. We verbieden handel in koolstofhoudende brandstoffen, en beperken de handel in de meeste dieren en dierproducten. Cruciale maatschappelijke diensten krijgen een tijdelijke ontheffing.

Lees ons hele partijprogramma.

Otto gaf 9 maart 2021 les aan basisscholen voor Online Gastles over de partij De Groenen, de wetgevende taak van politici en de klimaatcrisis.Heeft u vragen of suggesties?

Lid worden?

Tweets