Ga naar de inhoud.

De Groenen houdt één zetel in waterschap Amstel, Gooi en Vecht

De Groenen heeft bij de waterschapsverkiezingen van 15 maart 2023 één zetel gehaald in Amstel, Gooi en Vecht. In De Stichtse Rijnlanden en Hollands Noorderkwartier haalden we de kiesdrempel niet.

In deze drie waterschappen hebben 33.455 kiezers op De Groenen gestemd. Daar zijn we heel blij mee!

IPCC bevestigt dat ingrijpende maatregelen noodzakelijk zijn.

Het wetenschappelijk klimaatpanel van de Verenigde Naties bevestigt in zijn zesde periodieke beoordeling met grote zekerheid dat de opwarming van de atmosfeer evenredig is met de cumulatieve uitstoot van broeikasgassen.

Tussen 1850 en 2019 heeft de mensheid door verbranding 2390 GtCO2 in de atmosfeer geloost. Dit heeft geleid tot een opwarming van de atmosfeer met 1,07 C°. Per 1000 GtCO2 uitstoot warmt de atmosfeer 0,45 C° verder op. Het is noodzakelijk om de uitstoot van broeikasgassen snel en fors terug te brengen.

Ingrijpende maatregelen tegen klimaatcrisis

De Groenen kiest voor ingrijpende maatregelen om de in ernst toenemende klimaatcrisis te keren. De mensheid bevindt zich in een noodsituatie. De mensheid heeft de afgelopen 150 jaar haar natuurlijke omgeving dusdanig uitgebuit dat inmiddels het voortbestaan van onze beschaving onzeker is.

Zoals het er nu voorstaat stevent de mensheid volgens de wetenschap af op een catastrofe. Door eigen uitstoot van koolstof (broeikasgassen) stijgt de temperatuur deze eeuw 2,6 graden (UNEP - Emissions Gap Report 2022). Door het optreden van kantelpunten: natuurlijke processen zoals het dooien van ijskappen en permafrost (bevroren grond) en woestijnvorming komt daar nog 1 á 2 graden bij (Nature - Lenton e.a. - Climate tipping points - too risky to bet against). Dit leidt er toe dat grote gebieden op aarde onleefbaar worden (Mark Lynas, Six Degrees of Climate Emergency).

De tijd voor een geleidelijke overgang naar een koolstofvrije economie is verstreken. Gezien de ernst van de problemen en de omvang, het gaat alle landen aan, zou de Veiligheidsraad de leiding moeten nemen en de internationale handel in koolstofhoudende brandstof moeten verbieden met een beperkte ontheffing in geval van humanitaire nood. De Groenen neemt haar verantwoordelijkheid om de opwarming van de aarde te beperken. We verbieden handel in koolstofhoudende brandstoffen, en beperken de handel in de meeste dieren en dierproducten. Cruciale maatschappelijke diensten krijgen een tijdelijke ontheffing.

Lees ons hele partijprogramma.

Campagne Tweede Kamerverkiezing 2021

Tot onze spijt hebben we de kiesdrempel niet gehaald. We willen uiteraard iedereen die op De Groenen gestemd heeft hartelijk bedanken.

Onze lijsttrekker Otto ter Haar is tijdens de campagne verschillende keren uitgenodigd voor een debat of een interview. In onderstaande fragmenten legt hij belangrijke punten van ons partijprogramma uit:

Otto had 1 maart 2021 een vraaggesprek met Tobias Bander van Rebel Radio van Extinction Rebellion over de klimaatcrisis en de maatregelen die De Groenen wenst te nemen. Het gesprek met Otto begint bij 50:40.

Otto gaf 9 maart 2021 les aan basisscholen voor Online Gastles over de partij De Groenen, de wetgevende taak van politici en de klimaatcrisis.

Voor het Nationaal Online Onderwijsdebat van 1 maart 2021 vat Otto het standpunt van De Groenen over onderwijs samen.Heeft u vragen of suggesties?

Lid worden?

Tweets