Ga naar de inhoud.

De Groenen - Campagnenieuws

Tot onze spijt hebben we zoals te voorzien was de kiesdrempel niet gehaald. We willen uiteraard iedereen die op De Groenen gestemd heeft hartelijk bedanken.

Onze lijsttrekker Otto ter Haar is tijdens de campagne verschillende keren uitgenodigd voor een debat of een interview. In onderstaande fragmenten legt hij belangrijke punten uit ons verkiezingsprogramma uit:

Otto had 1 maart een vraaggesprek met Tobias Bander van Rebel Radio van Extinction Rebellion over de klimaatcrisis en de maatregelen die De Groenen wenst te nemen. Het gesprek met Otto begint bij 50:40.

Otto gaf 9 maart les aan basisscholen voor Online Gastles over de partij De Groenen, de wetgevende taak van politici en de klimaatcrisis.

Voor het Nationaal Online Onderwijsdebat van 1 maart vat Otto het standpunt van De Groenen over onderwijs samen.

Ingrijpende maatregelen tegen klimaatcrisis

Het partijcongres van De Groenen van 2 januari 2021 heeft voor ingrijpende maatregelen gekozen om de in ernst toenemende klimaatcrisis te keren.

De mensheid bevindt zich in een noodsituatie. De mensheid heeft de afgelopen 150 jaar haar natuurlijke omgeving dusdanig uitgebuit dat inmiddels het voorbestaan van onze beschaving onzeker is. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties noemt het gedrag van de mensheid suïcidaal. De Groenen is dat met hem eens.

Zoals het er nu voorstaat stevent de mensheid volgens de wetenschap af op een catastrofe. Door eigen uitstoot van koolstof (broeikasgassen) stijgt de temperatuur deze eeuw 3,2 graden (UNEP - Emissions Gap Report 2020). Door het optreden van kantelpunten: natuurlijke processen zoals het dooien van ijskappen en bevroren grond (permafrost) en woestijnvorming komt daar nog 1 á 2 graden bij (Nature - Lenton e.a. - Climate tipping points - too risky to bet against). Dit leidt er toe dat grote gebieden op aarde onleefbaar worden (Mark Lynas, Six Degrees of Climate Emergency).

De tijd voor een geleidelijke overgang naar een koolstofvrije economie is verstreken. Gezien de ernst van de problemen en de omvang, het gaat alle landen aan, zou de Veiligheidsraad de leiding moeten nemen en de internationale handel in koolstofhoudende brandstof moeten verbieden met een beperkte ontheffing in geval van humanitaire nood. De Groenen neemt haar verantwoordelijkheid om de opwarming van de aarde te beperken. We verbieden handel in koolstofhoudende brandstoffen, dieren en dierproducten. Cruciale maatschappelijke diensten krijgen een tijdelijke ontheffing.

Lees ons hele verkiezingsprogramma.Heeft u vragen of suggesties?

Lid worden?