Ga naar de inhoud.

Privacy protocol van de vereniging De Groenen

Vastgesteld door het partijbestuur op 22 mei 2018

  1. De partij verzamelt persoonsgegevens van haar leden. Dit betreft gegevens die nodig zijn voor het oproepen voor ledenvergaderingen en gegevens voor het innen van de ledencontributie. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor uitvoeren van de plichten die voortvloeien uit het lidmaatschap (een overeenkomst).

  2. De partij verzamelt gegevens van de abonnees op de nieuwsbrief Gras voor het verzenden van de nieuwsbrief en het innen van het abonneegeld. Dit is gebaseerd op het abonnement.

  3. De partij verzamelt de e-mailadressen van de abonnees op de digitale versie van de nieuwsbrief.

  4. De partij verzamelt gegevens van haar bestuursleden voor de inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Dit is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  5. De partij verzamelt gegevens van haar kandidaten bij verkiezingen om te voldoen aan de eisen die de wet aan een geldige kandidatenlijst stelt.

  6. De partij verzamelt de af- en bijschrijvingen op haar bankrekeningen om te voldoen aan haar financiële verantwoordingsplicht. Alleen het partijbestuur, de kascommissie en de anbi-inspecteur krijgen hier inzage in.

  7. De partij bewaart haar papieren en elektronische correspondentie. Het partijbestuur beslist over een verzoek tot inzage.

  8. Personen kunnen via het partijbestuur inzage krijgen in de gegevens onder 1-5 die op hen zelf betrekking hebben en dit zo nodig corrigeren.

  9. De partij verwijdert op verzoek van betrokkene de gegevens onder 2 en 3.

  10. Bij een verzoek van verwijdering van gegevens onder 1, 4 en 5 maakt de partij een afweging tussen het belang van de partij om uitsluitsel te kunnen geven over wie er lid, bestuurslid of kandidaat is geweest en de wens van de betrokkene om gegevens te verwijderen. Het partijbestuur besluit over het verzoek tot verwijdering van gegevens. De betrokkene kan hiertegen in beroep gaan bij de geschillencommissie.