Ga naar de inhoud.

De Groenen Amsterdam

De Groenen doet mee met de verkiezing in Waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Dit doen we met de slogan; 'Sterke Dijken, Schoon Water & de Biodiversiteit Verbreden'.

Onze lijsttrekker is Ronald Schönberger, bekend als raadslid voor De Groenen de afgelopen vier jaar in stadsdeel Amsterdam-West en daarvoor als raadslid voor Amsterdam Anders/De Groenen in Amsterdam-Westerpark.

De Groenen gaat zich wanneer we verkozen worden de komende jaren inzetten voor:

1. De biodiversiteit verbreden, dat willen we doen door meer vistrappen te installeren en het uitzetten van otters en Europese nertsen, de natuurlijke vijanden van de muskusratten, die behoren tot de familie van de woelmuizen. Zij zorgen dat de natuur de dijken sterk houdt!

2. Sterke dijken, (zie boven), het noodzakelijk onderhoud verrichten tot de vereiste deltahoogte.

3. Schoon water: bedrijven die veel water vervuilen en zich niet willen of kunnen aanpassen moeten worden gesloten.

We willen dat het schoon is op het water door te zorgen dat de recreatievaart de omschakeling maakt van fossiele brandstof naar het stekkeren met hernieuwbare energie.

De Groenen heeft samenwerking gezocht met de Piratenpartij voor deze verkiezingen.

Inhoudelijk hebben we veel gemeen met elkaar, daarbij steunen we beiden de Europese Groene Partij (EGP) en het Onvoorwaardelijk Basis Inkomen (OBI).

We hebben daarom wederzijds kandidaten uitgewisseld op onze kandidatenlijsten.

Gezamenlijk hebben we een manifest geschreven.

We beloven ons in te zetten voor:

Lokale, groene energie:

Fossiele brandstoffen geven broeikasgassen en zijn in handen van grote energiebedrijven en buitenlandse mogendheden. Lokaal opgewekte hernieuwbare energie is efficiënter dan centraal opgewekte energie – omdat deze minder afstand hoeft af te leggen – en vergroot de vrijheid en onafhankelijkheid van lokale gemeenschappen.

Een pilot met een Onvoorwaardelijk Basis Inkomen(OBI):

In de moderne, snel veranderende economie zijn steeds meer mensen, tijdelijk, werkloos. Zij krijgen nu te maken met een bureaucratisch en privacy-beperkend toeslagensysteem. Om dit verouderde systeem te vereenvoudigen, mensen bestaanszekerheid te geven en vernieuwende ondernemingen de kans te geven banen te scheppen staan we voor een pilot met een Onvoorwaardelijk Basis Inkomen (OBI).

Een betrokken politiek voor betrokken burgers:

In een moderne democratie zouden mensen meer invloed moeten hebben op de beslissingen die hen raken en zou er meer gebruik gemaakt moeten worden van de creativiteit en wijsheid van de massa. Daarom zetten we ons in voor fysieke en online platforms waar bewoners mee kunnen praten en beslissen over belangrijke zaken.

Door de hele wereld  verenigen mensen zich om globale problemen lokaal aan te pakken. Wij omarmen deze gloKale beweging.

Stem op achttien maart op De Groenen en de Piratenpartij, voor een activistische politiek voor een gloKale toekomst!

Ronald Schönberger

Lijsttrekker De Groenen

Waterschapsverkiezing

Amstel, Gooi en Vecht 

Charif Mews

Lijsttrekker Piratenpartij

Provinciale Statenverkiezing

Noord-Holland

Kort spotje voor de waterschapsverkiezingen 2025

Ronald Schönberger bij een actie op het IJ.

Heeft u misschien vragen of suggesties?

Meteen lid worden?