Ga naar de inhoud.

Actueel

Partijcongres stelt de Breekpunten vast voor de kabinetsformatie

De Groenen heeft zaterdag 21 januari 2017 op het 65e partijcongres te Amsterdam de Breekpunten aangepast: De Groenen sluit Fred Teeven (VVD) uit voor een nieuwe kabinetspost in 2017 en sluit een Europees leger nu en in de toekomst uit.

In het hoofdstuk Bestuurlijke vernieuwing stelt De Groenen voor het initiatiefrecht voor wetgeving ook aan de kiezers toe te kennen. Het stemrecht over wetsontwerpen blijft voorbehouden aan de leden van de Staten-Generaal.

Lees het in het Partijprogramma 2017

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht nu TTIP vrij

Het bestuur van het waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft donderdagavond 11 februari 2016 een motie aangenomen waarin stelling wordt genomen tegen het omstreden vrijhandelsverdrag TTIP.

Een motie die was ingediend door de gezamenlijke fractie van De Groenen (Ronald Schönberger) en de Piratenpartij (Matthijs Pontier) kreeg steun van de fracties van PvdA, Water Natuurlijk, de Partij voor de Dieren en Natuurterreinen. Dat was voldoende voor een ruime meerderheid.

De voorstemmers vrezen voor de gevolgen van het handelsverdrag tussen Europa en de Verenigde Staten. De ondertekening van het verdrag zou onder meer kunnen betekenen dat de waterschappen gedwongen worden tot een privatisering.

Eerste waterschap

Over TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) wordt op dit moment nog druk onderhandeld. Het verdrag moet belemmeringen voor producenten wegnemen. Tegenstanders vrezen dat daarmee echter ook de kwaliteit en veiligheid van producten in het gedrang komen.

Amstel, Gooi en Vecht is het eerste waterschap dat zich tot TTIP-vrij waterschap uitroept. In 2015 keerde ook de gemeenteraad van Amsterdam zich tegen het handelsverdrag.

EGP partijleiders bijeen in Brussel 4 februari 2015

De wereldwijde Fossielvrij beweging heeft 13 en 14 februari 2015 uitgeroepen tot Global Divestment Day, waarop honderden lokale groepen in tientallen landen actie zullen voeren tegen de fossiele industrie.

Ook in Nederland, waar actieve Fossielvrij campagnes lopen bij acht universiteiten en hogescholen, vier gemeentes, en het pensioenfonds ABP, zal actie gevoerd worden voor ‘divesteren’, het weghalen van investeringen uit de fossiele brandstoffenindustrie; een industrie die volgens de Fossielvrij beweging “op systematische wijze de toekomstige leefbaarheid van deze planeet te grabbel gooit.”

“Wereldwijd komen we gezamenlijk in actie om de macht van de fossiele industrie te doorbreken. We laten zien dat wij snel groeiende en steeds sterkere beweging worden waar men niet meer omheen kan. Terwijl de fossiele industrie steeds meer geld investeert om nog meer fossiele brandstoffen te winnen, klinkt onze roep om te divesteren steeds luider. We geven niet op totdat we gewonnen hebben,” aldus Liset Meddens, Nationale Coordinator Fossielvrij NL.

Meer weten? http://gofossilfree.org

Heeft u misschien vragen of suggesties?

Meteen lid worden?

Tweets