De GroenenA t/m Z | het Basisinkomen
Het is een onvoorwaardelijk inkomen, gegeven of gegarandeerd door de overheid aan de burgers.
Het is hoog genoeg om van te leven en sociaal mee te doen.
Het basisinkomen is een belangrijk programmapunt van De Groenen, waarmee het zich van andere partijen onderscheid.
In de actualiteit
Het Europees Burgerinitatief voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen.
Het gaat om een verzoek aan de Europese Commissie de samenwerking tussen de lidstaten te stimuleren om na te gaan of met de invoering van een Onvoorwaardelijk Basisinkomen (OBi) de sociale zekerheid in hun staat verbeterd kan worden.
Zodra de organisatoren van dit burgerinitiatief meer dan één miljoen steunbetuigingen hebben verzameld, is de Europese Commissie verplicht dit initiatief grondig te bestuderen en een hoorzitting te organiseren in het Europees Parlement.

Teken nu !