De Groenende Adressen
Landelijk secretariaat
Adres : De Groenen
Postbus 1251
3500 BG   UTRECHT
Mail naar : Secretaris De Groenen

Partijbestuur
Voorzitter / Secretaris : Otto ter Haar
Penningmeester : Jolanda Verburg
Lid : Paul Freriks

Kascommissie
Lid : Ronald Schönberger
Lid : Theo van Hagen

Geschillencommissie
Lid : Congres (waarnemend)

Afdeling Noord-Holland
Contact : Khaled Sakhel

Afdeling Amsterdam West
Contactpersoon : Ronald Schönberger
Zaandammerplein 4
1013 ZE Amsterdam
Website : west.degroenen.nl

Afdeling Amsterdam Noord
Contact : Theo van Hagen

Afdeling Amsterdam Centrum
Contact : Khaled Sakhel

Afdeling Utrecht
Contact : Otto ter Haar

Afdeling Eindhoven
Contact : Jozef van Kessel
Website : eindhoven.degroenen.nl